Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mart 2020 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

39           İsmetpaşa Mahallesi, Revizyon Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2D pafta, 186 ada, 2 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Tabela Yönetmeliği hakkında karar alınması teklifi.

Kordon Boyu Uygulama Yönetmeliği hakkında karar alınması tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

40           Yurt Dışı Görevlendirme oybirliği ile kabul edildi.

41           Özgürlük Caddesi cepheli Parka Seramik Ustası İsmail BÜTÜN’ün isminin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

42           Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

43           Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinde değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

44           Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliğinin iptali oybirliği ile kabul edildi.

45           Belediye Spor Tesisleri içinde bulunan kapalı spor salonuna Naim SÜLEYMANOĞLU isminin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

46           Kooperatif yetkisi oybirliği ile kabul edildi.

47           İş Güvenliği Uzmanı ataması oybirliği ile kabul edildi.

48           “T” plaka artışı oyçokluğu ile kabul edildi.

49           Ulaşım Hizmetleri Gelir Tarifesinde düzenleme oybirliği ile kabul edildi.

50           Nisan 2020 Meclis toplantısının 01 Nisan 2020 tarihinde saat:17.00 de yapılması oybirliği ile kabul edildi.  

51           Cevatpaşa Mahallesi, 533 ada hakkında görüşme yapılması telifi oybirliği ile kabul edildi.

52           1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hakkında görüşme yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

53           Kooperatif ortaklığına yetki verilmesi teklifinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

54           Belediyenin iştiraki olan şirketin Ana Sözleşme Amaç ve Konu değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

55           Kredi kullanımı oyçokluğu ile kabul edildi.                                    Ülgür GÖKHAN                 Fatma KAYNAŞ             Kamber KOÇ

                                     Belediye Başkanı                   Katip Üye                   Katip Üye