Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Haziran 2020 Olağanüstü Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


HAZİRAN 2020 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


56         Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun kapsamında bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması ile 2020 yılı ücret tarifesindeki bazı gelirler hakkında düzenleme yapılması oybirliği ile kabul edildi. 


57        Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun kapsamında S.S.18 Nolu Şehiriçi Minübüsçüleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine gelir desteği ödemesi ve Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hat kira bedeli hakkında düzenleme yapılması oybirliği ile kabul edildi. 


                                          ÜLGÜR GÖKHAN               FATMA KAYNAŞ              GÜLAY GÜNEY SARIKAYA

                                         BELEDİYE BAŞKANI                KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE