Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2020 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


TEMMUZ 2020 MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

80           İçkili Yerler Bölgesi oyçokluğu ile kabul edildi.

81           Boş ve Dolu kadro değişikliği talebi oyçokluğu ile kabul edildi.

82           Çanakkale Kentsel Hizmetler A.Ş,’ye araç alınması ve kredi kullanılması oyçokluğu ile kabul edildi. 

83           Belediye Meclisinin 12.06.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarlı Köyü, H16C-18D-4B pafta, 378 ada, 3 parselde uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

84           Eylül 2020 Meclis toplantısının 03 Eylül 2020 tarihinde saat: 1700’de yapılması oybirliği ile kabul edildi. 

85           Boş kadro değişikliği talebi oyçokluğu ile kabul edildi.

86           Sözleşmeli Personel oyçokluğu ile kabul edildi.

87           Kreş ve Gündüz Bakım evi Kullanım ve Etkinlik Katılım ücreti oyçokluğu ile kabul edildi.

88           Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi pafta 21, ada 879, parsel 88’de kayıtlı taşınmazın tahsis süresinin belirlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

89           İlimiz Cevatpaşa Mahallesi, 22 ada, 83 parselde kayıtlı taşınmazın tahsis iptali oyçokluğu ile kabul edildi.

90           17 DC 134 plakalı çöp aracının Pazarköy Muhtarlığına devri oyçokluğu ile kabul edildi.

Ülgür GÖKHAN                  Kanber KOÇ                        Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                 Katip-Üye                             Katip-Üye