Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2020 Olağanüstü Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


TEMMUZ 2020 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:

91 Havai Fişek kullanılmaması oybirliği ile kabul edildi.

92 Çanakkale Belediye Meclisinin 15.06.2020 tarih ve 2020/70 sayılı kararına yapılan itiraz

oybirliği ile kabul edildi.

93 Çınarlı Köyü, H16C-18D-1B/ H16C-18D-1C pafta, 390 ada, 2 parselde uygulama imar planı

değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.

94 Karacaören Köyü, H6C-9C-3D pafta, 175 ada, 37, 38, 39, 41 parsellerde uygulama imar planı

değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

95 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A ve H16C-14B-2B paftada uygulama imar planı değişiklik

teklifi oybirliği ile kabul edildi.Ülgür GÖKHAN           Kanber KOÇ           Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı          Katip-Üye                  Katip-Üye