Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Şubat 2021 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


ŞUBAT 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO MECLİS KARAR ÖZETLERİ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:

19 Kordon Boyu Uygulama Yönergesi hakkında bir karar alınması teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 217 ada, 3 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

20 Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-23A-1A pafta, 136 ada, 4 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

21 Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin incelenmesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

22 Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile incelemenin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1422 ada, 79 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin incelenmesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

23 Mart 2021 Meclis toplantısının 04 Mart 2021 tarihinde Saat:17.00’de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

24 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1425 ada, 3-4-5-6-7-8 parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

25 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1105 ada, 6 parsel ile 9 ada, 6-7 parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

Ülgür GÖKHAN                 Kanber KOÇ                   Fatma KAYNAŞ

Belediye Başkanı                Katip-Üye                         Katip-Üye