Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mart 2021 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


MART  2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


26        Kemalpaşa Mahallesi H16C-14A-1A pafta, 184 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi H16C-14D-2B pafta da Trafo yerinin imar planına işlenmesi tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

27        Çanakkale Belediye ve Mücavir Alanı İmar Plan Notlarına, hafif çelik yapılar ile ilgili plan notu ilavesi incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

28        Çanakkale Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararına yapılan itiraz oybirliği ile red edildi.

29        Toplu Taşıma Zam Talebi Plan Bütçe Komisyonuna ve Ulaşım Komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

30        Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic. A.Ş.’ye Hisse Temsilcisi Seçimi Personel Gürcan ALTINTEPE oybirliği ile seçildi.

31        Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic. A.Ş.’ye temsilci seçimi Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN oybirliği ile seçildi.

32        Çanakkale Kentsel Hizmetler’e temsilci seçimi Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN oybirliği ile seçildi.

33        Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Kordon Boyu Uygulama Yönergesi hakkında bir karar alınması teklifi.

34        Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 217 ada, 3 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

35        Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile incelemenin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4 parselde, Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

36        Nisan meclis gün ve saati 01 Nisan Perşembe günü saat:17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.


Ülgür GÖKHAN                     Kanber KOÇ                   Fatma KAYNAŞ

Belediye Başkanı                     Katip-Üye                         Katip-Üye