Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2021 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


MAYIS 2021 OLAĞAN  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

56 Barbaros Mahallesi Kıyı Kesimi Özel Proje Alanları 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında revizyon yapılması teklifi  incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

57 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oyçokluğu ile kabul edildi.

58 Çanakkale Belediyesi ve Troia Vakfı arasındaki proje ortaklığı oybirliği ile kabul edildi.

59 Çanakkale Belediyesi ve Kardeş Kent Osnabrück Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirilen proje için imza yetkisi oybirliği ile kabul edildi.

60 Analitik Bütçe Fonksiyonel ve Finansman Kod Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

61 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kat karşılığı verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

62 Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/51 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-IA  pafta, 184 ada, 1 parselde, Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi.

63 Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen Işıklar Köyü ve Karacaören Köyleri Sınırları içerisinde bulunan Küçük Sanayi Alanlarını kapsayan alanda uygulama İmar Planı revizyonu teklifinin incelenmesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

64 Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen Barbaros Mahallesi, H16C-14D-IB pafta, 1426 ada, 4 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifinin incelenmesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

65 Haziran 2021 Meclis toplantısının 03 HAZİRAN 2021 tarihinde saat 17.00’de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

66 Pazar yeri Tahsisi Ücretleri oybirliği ile kabul edildi.

67 Araç Devir İşlemleri oybirliği ile kabul edildi.Ülgür GÖKHAN                  Gülay GÜNEY SARIKAYA              Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                          Katip-Üye                              Katip-Üye