Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Haziran 2021 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


KARAR NO  HAZİRAN 2 0 2 1 M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

68        Cevatpaşa Mahalleesi H16C-9D-4C pafta, 534 ada, 24 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

69        Kardeş Kent Osnabrück Şehir Festivaline Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, Özel Kalem Müdürü Ayşe Sevil ALBAY, Meclis Üyesi Ahmet USLU, Meclis Üyesi Nilgün GÖKSER, Meclis Üyesi Özden ÇETİN, Meclis Üyesi Ercüment FURUNCU oybirliği ile görevlendirilmiştir.

70        Hibe oybirliği ile karar verildi.

71        Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

72        Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 2021/64 sayılı Kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1B pafta, 1426 ada, 4 parselde, Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

73        Temmuz 2021 Meclis gün ve saati 01 Temmuz Perşembe saat:17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

74 Çanakkale-Çan Karayolu, Otogar Bağlantı Kavşağının İmar Planına işlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

           

Ülgür GÖKHAN              Gülay GÜNEY SARIKAYA                Birten SARIBAŞ 

Belediye Başkanı                     Katip-Üye                                 Katip-Üye