Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Aralık 2021 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------


120      İsmetpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 275 ada, 6 parselde Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

121      Kardeş kent olunması ile ilgili meclis kararında değişiklik oybirliği ile karar verildi. 

122      Reklam alanlarının ihale edilmesi için yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi. 

123      Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 2021/111 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

124      Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 2021/114 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2C, H16C-22B-2D pafta, 224 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

125      Ocak 2022 Meclis gün ve saati 06 Ocak 2022 Saat: 17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

126      İsmetpaşa Mahallesi, H16C-9D-3C pafta, 275 ada, 6 parselde Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile karar verildi. 

127      Sosyal Denge Sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi. 


                        Ülgür GÖKHAN                Birten SARIBAŞ            Gülay Güney SARIKAYA

                        Belediye Başkanı                  Katip-Üye                         Katip-Üye