Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Ocak 2022 Olağan Meclis Toplantısına Ait Karar ÖzetleriKARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

1-         Karacaören Köyü H16C-15A -1A ve H16C-15A -1B pafta 102 ada 1-5-6 parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi;

Barbaros Mahallesi H16C-14A-3D ve H16C-14A-4C paftada 20 metre olarak planlı Sülün Sokağı Otopark İşlenmesi teklifi;

Karacaören Köyü H16C-10D-4C paftada Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

2-         Denetim Komisyonu üye seçimi Ethem Levent Polis (19 oy), Fatma Kaynaş ( 19 oy), Özlem Karadayı ( 10 oy) ile bir yıllığına seçilmişlerdir. 

3-         Kredi Kullanımı ve yetkilendirme oybirliği ile kabul edildi. 

4-         Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic.A.Ş.’nin 2022 Genel Kurulunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

5-         Çanakkale Hizmet Grupları İnş.San.ve Tic.A.Ş.’nin 2022 Genel Kurulunda Çanakkale Belediyesine ait hisseleri temsil etmek üzere temsilci seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

6          Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic.ve San.A.Ş.’nin Genel Kurulunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

7-         Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic.ve San.A.Ş.’nin Genel Kurulunda Çanakkale Belediyesine ait hisseleri temsil etmek üzere temsilci seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

8-         2022 Ücret Tarifesi( Atık su ve İçme Suyu Tarifesi Hk) oyçokluğu ile kabul edildi. 

9-         Toplu Taşıma fiyat tarifesi değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi. 

10-       Sözleşmeli Personel İstihdamı oybirliği ile kabul edildi. 

11-       Geçici işçi vizesi oybirliği ile kabul edildi. 

12-       Meclis Huzur hakkı oybirliği ile kabul edildi. 

13-       Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin maktu mesai ücreti oybirliği ile kabul edildi. 

14-       Park İsmi Verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi. 

15-       Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 2021/123 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. 

16-       Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 2021/124 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2C, H16C-22B-2D pafta, 224 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi. 

17-       2022 Yılı Meclis aylık tatili Ağustos ayında yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

18-       2022 Şubat Meclis gün ve saati 03 Şubat saat:17:00’ da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

19-       Karacaören Köyü H16C-15A -1A ve H16C-15A -1B pafta 102 ada 1-5-6 parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi. 

20-       -Barbaros Mahallesi H16C-14A-3D ve H16C-14A-4C paftada 20 metre olarak planlı Sülün Sokağı Otopark İşlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

21-       Sözleşmeli Personel oybirliği ile kabul edildi. 

22-       Ücret Tarifesi Düzeltme oybirliği ile kabul edildi. 

23-       Kredi Kullanımı ve Yetkilendirme oybirliği ile kabul edildi.

24-       Kredi Kullanımı oybirliği ile kabul edildi. 

25-       Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresi Düzenlenmesi İkmal Yapım İşinde Kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den Gayri Nakdi Kredi Kullanılması oybirliği ile kabul edildi.                    Ülgür GÖKHAN                                Birten SARIBAŞ                         Gülay Güney SARIKAYA

                    Belediye Başkanı                                  Katip-Üye                                           Katip-Üye