Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Şubat 2022 Olağan Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

26        Belediye Meclisinin 06/01/2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararına yapılan itiraz oybirliği ile red edildi 

27        “T” Plaka ihale yetkisi oyçokluğu ile karar verildi. 

28        Gelir Desteği Ödemesi oybirliği ile kabul edildi. 

29        Taşınmaz Mal Alımı oyçokluğu ile kabul edildi. 

30        Taşınmaz Takası oybirliği ile kabul edildi. 

31        2022 Yılı Ücret tarifesine Isınma ve Sıcak su kullanan ortak kullanım abonelerine (30 m3 ve üzeri) kademesi uygulanmaz ifadesinin eklenmesi oybirliği ile kabul edildi. 

32        2022 Yılı Ücret Tarifesine Ek Yapılması oyçokluğu ile kabul edildi. 

33        Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 2022/15 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde Nazım İmar Planı Revizyonu oyçokluğu ile kabul edildi. 

34        Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı ile incelenmesinin devamına karar verilen, Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta, nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

35        Mart 2022 Meclis gün ve saati 03 MART 2022 SAAT: 17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

36        Cevatpaşa Mahallesi, H6C-9C-4C/4B pafta, 1188 ada, 1 parselde uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile red edildi.. 

37        Çanakkale Şehiriçi İmar Planı Plan notlarına ilave yapılması teklifi Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna görüş alınmak üzere gönderilmesine oyçokluğu ile kabul edildi.                                                      Ülgür GÖKHAN                 Birten SARIBAŞ              KANBER KOÇ

                                                    Belediye Başkanı                  Katip-Üye                      Katip-Üye