Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mart 2022 Olağan Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


KARAR NO  M  E  C  L  İ  S    K  A  R  A  R    Ö  Z  E  T   L  E  R  İ

---------------  -----------------------------------------------------------------------------------------:  


38Barbaros Mahallesi H16C-14A-3A pafta 973 ada, 330-331-332-333 parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi;

İsmetpaşa Mahallesi H16C-14A-1B pafta 388 ada-31-140-151 parsellerde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi;

Cevatpaşa Mahallesi H16C-9D -4C pafta 417 ada,130 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

39Kepez Belediyesi ile Bitkisel Üretim İşbirliği ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünün imza   yetkisi oybirliği ile kabul edildi. 

40Karacaören Köyü, H16C-10D-4C paftada, tespit harici alanda, Mezarlık Alanına ilave yapılması amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

41Nisan 2022  meclis gün ve saati 01 Nisan 2022 saat:17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.                                                                                       Ülgür GÖKHAN                          Birten SARIBAŞ                     Gülay Güney SARIKAYA

                                                                                      Belediye Başkanı                            Katip-Üye                                     Katip-Üye