Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Nisan 2022 Olağan Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  

42        İsmetpaşa Mahallesi H16C-14B-2A pafta 1128 ada, 1 parselde yapılacak tesise isim verilmesi hakkında görüşme yapılması teklifi; Cevatpaşa Mahallesi H16C -9C -4C/4B pafta 1188 ada, 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi; Şehiriçi trafo alanlarına ilave yapılması teklifi incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

43        Encümen üyeliğine Özden ÇETİN, Kanber KOÇ, Fatma KAYNAŞ seçilmişlerdir.

44        İmar Komisyonuna Egemen ERGUN, Ethem Levent POLİS, Umut KARAGÖZ, Deniz ERDEM, Esra YÜKSEL oybirliği ile seçilmişlerdir.

45 Plan Bütçe Komisyonuna Ercüment FURUNCU, Bilge ŞİMŞEK, Ethem Levent POLİS, Süleyman CANPOLAT, Musa OYAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

46 Sosyal İşler Komisyonuna Fatma KAYNAŞ, Özden ÇETİN, Birten SARIBAŞ, Gülay Güney SARIKAYA, Özlem KARADAYI oybirliği ile seçilmişlerdir.

47 Ulaşım Komisyonuna Ercüment FURUNCU, Berkay GÜZEL, Süleyman CANPOLAT, İbrahim SOYDAN, Musa OYAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

48 Şoför Seçim Komisyonuna Egemen ERGUN, Ercüment FURUNCU, Reyhan DEMİRTAŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

49 Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonuna Deniz KARADUMAN, Süleyman CANPOLAT, Sıtkı AKTUĞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

50 Çevre ve Sağlık Komisyonuna Fatma KAYNAŞ, Gülay Güney SARIKAYA, Birten SARIBAŞ, Ercüment FURUNCU, Sıtkı AKTUĞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

51 25/12/2021 tarih 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanuna İstinaden toplu taşıma hizmetini yürüten kişilere gelir desteği ödemesi oyçokluğu ile kabul edildi. 

52  Otobüs reklam alanları oybirliği ile kabul edildi. 

53 S.S.18 Nolu Şehiriçi Minibüsçüleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin toplu taşıma   zam talebi oyçokluğu ile kabul edildi.  

54 Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı oybirliği ile kabul edildi.

55 Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararına yapılan itirazlar oyçokluğu ile red edildi. 

56  Cevatpaşa Mahallesi H16C -9C -4C/4B pafta 1188 ada, 1 parselde uygulama imar planı değişikliği Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna görüş almak üzere gönderilmesi oybirliği ile karar verildi.

57 Faaliyet Raporu oyçokluğu ile yeterli görüldü.

58- Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A ve H16C-14A-4B pafta, 973 ada, 330-331-332-333 parsellerde nazım ve uygulama imar planı teklifi oyçokluğu ile kabul edildi. 

59- Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 388 ada, 31-140-151 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin incelenmesine oybirliği ile karar verildi. 

60- Belediye Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 417 ada, 103 parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile red edildi. 

61- Mayıs 2022 Meclis gün ve saati 06 Mayıs 2022 tarihinde saat: 17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

62- İsmetpaşa Mahallesi H16C-14B-2A pafta 1128 ada, 1 parselde yapılacak tesise isim verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.


                                  Ülgür GÖKHAN                     Birten SARIBAŞ                  Gülay Güney SARIKAYA

                                  Belediye Başkanı                       Katip-Üye                                     Katip-Üye