Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2022 Olağan Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


63        Karacaören Köyü H16C-10D -4C pafta 165 ada,4 parsel nazım ve imar uygulama plan değişiklik teklifi;

Cevatpaşa Mahallesi H16C-9D-4C/4B pafta 1188 ada, 1 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi;

Arslanca Mahallesi H16C-14A-1B pafta, 366 ada 169 parselde uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

64        2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oyçokluğu ile kabul edildi. 

65        Taşınmaz Takası oybirliği ile kabul edildi. 

66        Meydan, Cadde Sokak ve Süpürge İşleri İçin Araç Kiralanması İşinin Süresi oybirliği ile kabul edildi. 

67        1. Sınıf Atık Getirme Merkezi oybirliği ile kabul edildi. 

68        AKSA Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin yönetim kurulu toplantısı için Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

69        Araç Alımı oybirliği ile kabul edildi. 

70        Haziran 2022 Meclis gün ve saati 02 Haziran saat:17:00 da yapılmasına oybirliği ile kabul edildi. 


                                                                          Birten SARIBAŞ                           Fatma KAYNAŞ                          Gülay Güney SARIKAYA

                                                                     Belediye Başkan Vekili                        Katip-Üye                                         Katip-Üye