Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Haziran 2022 Olağan Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


71         Karacaören Köyü Mezarlık Alanı Mevkii yol güzergahı düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi;

Cevatpaşa Mahallesi H16C-9D-4C pafta, 417 ada, 103 parselde nazım ve uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

72        Esenler Mahallesi, Sadi Fenercigil Caddesine cepheli Park alanına Hayrettin Karaca Tıbbi ve Aromatik Bitkiler parkı  İsmi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

73        Belediye Meclisinin 2022/59 sayılı kararı ile incelemesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 388 ada, 31-140-151 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile red edildi.

74        Belediye Meclisinin 2022/42 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Şehiriçi ilave trafo yerlerinin uygulama imar planına işlenmesi teklifi oyçokluğu ile red edildi.

75         Belediye Meclisinin 2022/63 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü, H16C-10D-4C pafta 165 ada, 4 parsel nazım ve imar uygulama plan değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

76         Belediye Meclisinin 2022/63 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H6C-9D-4C/4B pafta, 1188 ada, 1 parselde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

77        Belediye Meclisinin 2022/63 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Arslanca Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 366 ada 169 parselde uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

78        Temmuz 2022  meclis gün ve saati 01 Temmuz 2022 Saat:17;00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

79        Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarih 2022/58 sayılı kararına yapılan itirazın reddine oybirliği ile kabul edildi.

80        -Kardeş Kent Tapolca’da Düzenlenecek Etkinliğe Katılım İçin Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, Meclis Üyesi Kanber KOÇ, Meclis Üyesi Muharrem KOCABEY, Meclis Üyesi Ahmet USLU, Meclis Üyesi Musa OYAN, Özel Kalem Müdürü Ayşe Sevil ALBAY görevlendirilmeleri oybirliği ile kabul edildi.  


                                            Ülgür GÖKHAN               Birten SARIBAŞ                   Kanber KOÇ

                                            Belediye Başkanı                Katip-Üye                           Katip-Üye