Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2022 Olağan Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  81        Cevatpaşa Mahallesi, H6C-9D-4C pafta, 19 ada, 4-7-8-9-35 parsellerde Koruma Amaçlı uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi.

Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2B pafta, 156 ada, 11 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklik Tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

82        Kat Karşılığı İhale Kararı Alınması oybirliği ile kabul edildi.

83        Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kullanım ve Etkinlik Katılım Ücreti oyçokluğu ile kabul edildi.

84        2022 Ücret Tarifesi Revizyonu oyçokluğu ile kabul edildi.

85        Çanakkale Belediyesi ile Kale Gençlik Derneği arasında izcilik faaliyetlerini yürütmek için ortak protokol yapılması oyçokluğu ile kabul edildi.

86        İçkili Yerler Bölgesi oyçokluğu ile red edildi.  

87        Yat Limanı Yönetmeliği Revizyonu oybirliği ile kabul edildi.

88        Gelir Desteği Ödemesi  Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonu raporu oyçokluğu ile kabul edildi.

89        Eylül  2022  meclis gün ve saati 01 Eylül 2022 saat :17:00 da yapılmasına oybirliği ile kabul edildi.

90        Boş Kadro Cetveli Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

91        Sözleşmeli Personel oybirliği ile kabul edildi.

92        Geçici Hayvan Bakım Evi Yapımı oybirliği ile kabul edildi.                                                                                                            Ülgür GÖKHAN         Birten SARIBAŞ            Kanber KOÇ

                                                                                                            Belediye Başkanı          Katip-Üye                   Katip-Üye