Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Kasım 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


137         Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2B pafta, 246 ada, 7 parselde, 2681,64 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-IC pafta, 587 ada, 38 parselde 2536,325 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

138         Öğrenci Kartları oyçokluğu ile karar verildi.

139         Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı oybirliği ile kabul edildi.

140         Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/131 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 88 parselde 2536,313 ve 2537,76 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

141         Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/132 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği karar altına alınamadı.

142         Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/122 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1295 ada, 1 parselde 2536,322 ve 2537,82  PİN numaralı nazım ve  uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

143         Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/122 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 289 ada, 9 parselde 2536,323 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

144         Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarih ve 2018/122 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 388 ada, 151 parselde 2536,324 ve 2537,83 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile red edildi.

145         2018 Aralık meclis gün ve saati 06 Aralık 2018 saat: 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

146         Barbaros Mahallesi, H16C-14A-ID pafta, 768 ada, 88 parselde kayıtlı taşınmazın 2016-2020 yılları Kamulaştırma Programına alınması oyçokluğu  ile kabul edildi.

147         Tüm Bel Sen Çanakkale Şubesi Başkanlığına alt kiracılık için yetki verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

148         2019 Yılı Ücret Tarifesi oyçokluğu ile kabul edildi.

149         2019 Yılı Performans Programı Taslağı oyçokluğu ile kabul edildi.

150         2019/20/21 Gelir Gider Bütçesi oyçokluğu ile karar verildi.

151         İlan Reklam Vergisi oybirliği ile kabul edildi.

152         04/06/2008 tarih 112 sayılı meclis kararı oybirliği ile kabul edildi.

153         Çevre Komisyon Kararı oybirliği ile karar verildi.


 

 

Ülgür GÖKHAN                          Bilge ŞİMŞEK                          Rebiye TURAN ÜNÜVAR

Belediye Başkanı                             Katip Üye                                         Katip Üye