Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Ekim 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri122         Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1295 ada, 1 parselde 2536,322 ve 2537,82 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 289 ada, 9 parselde 2536,323 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 388 ada, 151 parselde 2536,324 ve 2537,83 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

123         Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş. Sermaye Arttırımı oyçokluğu ile kabul edildi.

124         Çanakkale Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/116 sayılı kararına yapılan itiraz oyçokluğu ile karar verildi.

125         Çınarlı Köyü, Dardanos Mevkiinde Koruma Amaçlı Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılması oybirliği ile kabul edildi.

126         Kent içi askeri güvenlik bölgelerinin imar planlarına işlenmesi talebi idareye iadesine karar veridi.  

127         Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 178 adada Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik teklifi.

128         Güzelyalı Köyü, H16C-22B-3A pafta, 217 ada, 2 parselin güneyinde yer alan park alanları ile ilgili bir karar alınması teklifi oylama yapılmadığından karar altına alınamamıştır.

129         Çanakkale Kent İçi İmar Plan Notlarında düzenleme yapılması oybirliği ile kabul edildi.

130         Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/106 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3C pafta, 698 ada, 4 parsel 2537,78 ve 2536,316 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

131         Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 88 parselde 2536,313 ve 2537,76 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

132         Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 2018/118 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

133         2018 KASIM Meclis gün ve saati 01 Kasım Perşembe günü saat:18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

134          İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Alahır Deresi dere yatağının 2537,81 ve 2536,321 PİN numaralı imar planlarına işlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

135         Sözleşmeli Personel oybirliği ile karar verildi.

136         2018 Yılı Ücret Tarifesindeki değişiklik oybirliği ile karar verildi.Ülgür GÖKHAN           Bilge ŞİMŞEK              Berkay GÜZEL

Belediye Başkanı            Katip Üye                    Katip Üye