Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Eylül 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri106      Barbaros Mahallesi H16C-14A-3C pafta, 698 ada, 4 parsel 2537,78 ve 2536,316 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

107      2018 yılı ücret tarifesine ek yapılması oybirliği ile kabul edildi. 

108      Norm Kadro Değişiklik teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

109      İçkili yerler bölgesi oyçokluğu ile kabul edildi. 

110      Toplu taşıma zam talebi oyçokluğu ile kabul edildi. 

111      17 H 0039 plakalı otobüs oybirliği ile kabul edildi. 

112      Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/101 sayılı kararına yapılan itirazlar oyçokluğu ile kabul edildi. 

113      Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/567 sayılı kararı hakkında bir karar alınması oybirliği ile kabul edildi. 

114      Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/100 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına kararı verilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 450 ada, 46-136-139-144 parsellerde uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi. 

115      Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/96 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Trafo yerlerinin 2536,310 PİN numaralı uygulama imar planına işlenmesi oybirliği ile kabul edildi. 

116      Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/96 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 330 ada, 6 parselde 2536,312 ve 2537,75 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi. 

117      Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/96 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 74 ada, 88 parselde 2536,313 ve 2537,76 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile kabul edildi. 

118      Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 2018/96 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

119      Çarşı Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Proje Yarışması sonucu ödül ve jüri ücretlerinin ödenmesi oybirliği ile kabul edildi. 

120      Ekim meclis gün ve saati 03 Ekim 2018 Çarşamba günü saat: 18.00'sa yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

121      Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulmasına ve komisyonda Meclis Üyeleri Adnan GÜLER, Rebiye ÜNÜVAR, Ersin AYCİBİN, Erdal SAVAŞ ve Ufuk DEMİRBAŞ oybirliği ile seçilmişlerdir. 
Ülgür GÖKHAN                      Bilge ŞİMŞEK                    Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                      Katip Üye                              Katip Üye