Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Temmuz 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


96 Trafo yerlerinin 2536,310 PİN numaralı uygulama imar planına işlenmesi teklifi.

Barbaros Mahallesi H16C-14A-ID pafta, 330 ada, 6 parselde 2536,312 ve 2537,75 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-IB pafta, 74 ada, 88 parselde 2536,313 ve 2537,76 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

97 Çanakkale Kent Konseyinin “Cevatpaşa'ya Vefa projesi” oybirliği ile kabul edildi.

98 İçkili Yerler Bölgesi incelenmek üzere Sosyal İşler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

99 Kent İçi Trafik Düzenleme Projeleri, Otoparklar Düzenleme Projeleri ile düşey işaretleme mevcut durum tespit, analiz ve projelerinin hazırlanması işi oybirliği ile kabul edildi.

100 Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 450 ada, 46-136-139-144 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifinin incelemesinin devamı oybirliği ile kabul edildi.

101 Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 30 ada, 2 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

102 Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2B pafta, 1416 ada, 4 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

103 Eylül 2018 Meclis toplantısının 05 EYLÜL 2018 tarihinde saat:18.00 de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

104 Toplu Taşıma zam talebi teklifi incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

105 Yol kenarına park eden araçlardan, otopark ücreti alınmaması ile ilgili önerge incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN                          Bilge ŞİMŞEK                 Rebiye TURAN ÜNÜVAR

Belediye Başkanı                           Katip Üye                               Katip Üye