Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Haziran 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


86 Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-101-102-103-106-107 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 450 ada, 46-136-139-144 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 1315 ada, 6 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2D pafta, 1293 ada, 5 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3D pafta, 30 ada, 2 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2B pafta, 1416 ada, 4 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 1191 ada, 112-126 parsellerde uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 716 ada, 16 parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

87 Tayvan'ın Kaoshiung Şehrinde düzenlenen 2018 Küresel Liman Kentleri Forumu'a Belediye Başkanı'nın görevlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

88 Cevatpaşa Mahallesi 22 ada 83 parsel, 23 ada 24 parsellerde yapılacak olan binaların projelerinin onaylanması oyçokluğu ile kabul edildi.

89 Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/73 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarlı Köyü, H16C-18A-3B pafta, 2527 ve 2528 parsellerde, 2681,63 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

90 Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/73 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 156 ada, 14 parselde, 2536,300 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi oybirliği ile red edildi.

91 Temmuz 2018 Meclis toplantısının 04 TEMMUZ 2018 tarihinde saat:18.00'de yapılması oybirliği ile kabul edildi.

92 Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/84 sayılı kararına yapılan itiraz yeterli oy sağlanamadığından karar altına alınamamıştır.

93 Ulaşım Müdürlüğü'ne ait 1 adet araç da cins değişikliği yapılması talebi oybirliği ile kabul edildi.

94 Faytonların kurumumuza iade edilmesi durumunda 5.000,00.-TL ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

95 2018 Yılı ücret tarifesinde değişiklik yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 Ülgür GÖKHAN                           Bilge ŞİMŞEK                       Emine KARDELEN

 Belediye Başkanı                         Katip Üye                                    Katip Üye