Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mayıs 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


73 Çınarlı Köyü, H16C-18A-3B pafta, 2527 ve 2528 parsellerde, 2681,63 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.

Fevzipaşa Mahallesi, H16C-14A-1A pafta, 156 ada, 14 parselde, 2536,300 PİN numaralı koruma amaçlı imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 289 ada, 9 parselde, 2536,301 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 534 ada, 39 parselde 2536,302 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifleri incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

74 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oyçokluğu ile kabul edildi.

75 Özel Halk Otobüslerinin yaşları oybirliği ile karar verildi.

76 Ticari Taksi Yönetmeliği ile Servis Aracı Yönetmeliğinde revizyon yapılması oyçokluğu ile karar verildi.

77 Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği, Ticari Taksi Yönetmeliği ve Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan Teknik Komisyonun yeniden belirlenmesi oybirliği ile karar verildi

78 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Diyaliz Merkezlerine ait Araçlara “S” plaka verilmesi oybirliği ile karar verildi.

79 “S” plaka ihalesi oybirliği ile karar verildi.

80 Kentsel Hizmetler Müh.Müt.Tic.ve San.A.Ş.nin faaliyetleri ile ilgili meclis kararı oyçokluğu ile karar verildi.

81 Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, H16C-18D-4D pafta, 107 ada, 1 parsellerde, 2536,292 ve 2537,67 PİN numaralı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile karar verildi.

82 Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 446 ada, 10 parselde, 2536,293 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile karar verildi.

83 Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 368 ada, 50-51-53-54 parsellerde 2536,296 ve 2537,68 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile karar verildi.

84 Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14A-2C pafta, 495 ada, 110 parselde, 2536,297 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

85 Haziran 2018 Meclis gün ve saati 01 Haziran saat:16.30’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 


Ülgür GÖKHAN                               Bilge ŞİMŞEK                                   Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                                Katip Üye                                          Katip Üye