Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Mart 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


39 Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 217 ada, 3 parselde, 2536,288 ve 2537,65 PİN numaralı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişikliğinin incelemek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

40 Macaristan Budapeşte görevlendirme oybirliği ile karar verildi.

41 Boş Kadro derece değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

42 Sözleşmeli personel çalıştırılması oybirliği ile kabul edildi.

43 Özel Halk otobüsü plaka işlemleri oybirliği ile kabul edildi.

44 Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararına yapılan itiraz oyçokluğu ile red edildi.

45 Barbaros Mahallesi, H16C 14D/H16C 14A pafta, 2537,51 PİN numaralı Barbaros kıyı kesimi Nazım İmar Planı Plan Notlarında değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

46 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A paftada, 2536,285 PİN numaralı trafo yerinin imar planına işlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

47 Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına kararı verilen; İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, 2537,60 PİN numaralı Küçük Sanayi Sitesi Mevki Nazım İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

48 Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına kararı verilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 22 ada, 83 parsel ve 23 ada, 24 parselde, 2536,275 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

49 Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 1400 ada, 98 parselde, 2536,285 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

50 Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 45 ada, 7 parselde, 2536,286 PİN numaralı, uygulama planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

51 Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 1348 ada, 1 parsel, 1349 ada, 1 parsel, 1350 ada, 3 parselde, 2537,64 ve 2536,287 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

52 Nisan 2018 meclis gün ve saati 04 Nisan 2018 Saat: 18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

53 İller Bankası GES Kredisi oyçokluğu ile kabul edildi.Ülgür GÖKHAN                      Bilge ŞİMŞEK                          Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                         Katip Üye                                Katip Üye