Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Şubat 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


20 Barbaros Mahallesi K16C-14A pafta 1400 ada 98 parselde 2536.285 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi,

Güzelylı Köyü 27 J 2B pafta 107 ada 1 parselde 2681,61 ve 2682,7 PİN numaralı Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,

İsmetpaşa Mahallesi H16C-14A-1B pafta 45 ada 7 parselde 2536,286 PİN numaralı uygulama planı değişiklik teklifi,

Cevatpaşa Mahallesi H16C-9D 3A pafta 1348 ada, 1 parsel, 1349 ada, 1 parsel, 1350 ada, 3 parselde, 2537,64 ve 2536,287 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı revizyonu tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

21 Kardeş Kentimiz Osnabrück’ün Mayıs Haftası şenliklerine görevlendirme oybirliği ile karar verildi.

22 Emitt Fuarında kullanılmak üzere ÇATTAB’a aktarma oybirliği ile karar verildi.

23 Su ücret tarife değişikliği oybirliği ile karar verildi.

24 Sözleşmeli personel çalıştırılması oybirliği ile karar verildi.

25 USAR projesi kapsamında Almanya’ya personel görevlendirilmesi oybirliği ile karar verildi.

26 Çanakkale Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararına yapılan itiraz oyçokluğu ile red edildi.

27 Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, 29K-4A paftada vaziyet planının uygulama imar planına işlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

28 Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4C paftada vaziyet planının uygulama imar planına işlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

29 Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, 2537,60 PİN numaralı Küçük Sanayi Sitesi Mevki Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

30 Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına kararı verilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 22 ada, 83 parsel ve 23 ada, 24 parselde, 2536,275 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

31 Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros Mahallesi, H16C-14B-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2537,62 ve 2536,277 PİN numaralı, uygulama ve nazım planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

32 Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 713 ada, 18 parselde, 2537,63 ve 2536,278 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı revizyonu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

33 Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 1186 ada, 14-15 parsellerde, 2536,281 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

34 Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen; Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4A pafta, 592 ada, 244 parselde 2536,282 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

35 Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 2017/123 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Köyü, H16C-9C-3c pafta, 2351 parselde 2536,252 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

36 Mart 2018 meclis gün ve saati 1 Mart 2018 saat: 18:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

37 2016/2020 yılları Kamulaştırma Programına ilave yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

38 Çanakkale Kentiçi ve Mücavir Alan İmar Plan notlarına ilave yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

 

Ülgür GÖKHAN                       Bilge ŞİMŞEK                         Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı                        Katip Üye                                  Katip Üye