Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Ocak 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


1 Çınarlı Köyü, Dardanos Mevki, 29K-4A, 29K-4B, 29K-4C, 29K-4D paftada Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A ve H16C-14A-3C pafta, 119 ada, 58 parselde, 2537,61 ve 2536,276 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14B-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2537,62 ve 2536,277 PİN numaralı, uygulama ve nazım planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 713 ada, 18 parselde, 2537,63 ve 2536,278 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı revizyonu teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1C pafta, 105 ada, 18 ve 28 parsellerde 2536,279 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 34 ada 51 parselde 2536,280 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A pafta, 1186 ada, 14-15 parsellerde, 2536,281 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4A pafta, 592 ada, 244 parselde 2536,282 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 1191 ada 112 ve 126 parsellerde 2536,283 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 270 ada 2 parselde 2536,284 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

2 Denetim Komisyonuna Ethem HIRÇIN ( 26 OY), Muzaffer ÖZGEN (29 OY), Birten SARIBAŞ (28 OY) ile seçilmişlerdir.

3 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretleri oybirliği ile seçilmişlerdir.

4 Geçici işçi vizesinin alınması oybirliği ile alınmıştır.

5 Sözleşmeli personel ücretleri oybirliği ile alınmıştır.

6 Kadro derece değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

7 Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Mesai ücretleri oybirliği ile kabul edildi.

8 01/12/2017 tarih 2017/183 sayılı Belediye Meclis Kararına yapılan itirazın reddine oyçokluğu ile karar verildi.

9 Araç kredisi kullanımı oyçokluğu ile kabul edildi.

10 Malzeme ve araç kredisi kullanımı oyçokluğu ile kabul edildi.

11 Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/189 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesi devam eden, Çınarlı Köyü, 29K-IVC pafta, 1449 parselde, 2536,263 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

12 Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C 14B/ H16C 14A pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde, 2537,56 PİN numaralı, nazım planı revizyonu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

13 Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı ve Çınarlı Köyü Dardanos mevkiinde, 2537,57 ve 2536,268 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı revizyonu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

14 Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C 14D/H16C 14A pafta, 2537,51 PİN numaralı Barbaros kıyı kesimi Nazım imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

15 Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/177 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Güzelyalı Köyü, 27J II C pafta, 137 ada 10 parselde 2536,273 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile red edildi.

16 2018 Yılı Meclis Aylık tatili Ağustos ayında yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

17 Şubat 2018 Meclis gün ve saati 01 Şubat 2018 saat: 17.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

18 Barbaros Mahallesi, H16C-14A-1D pafta, 769 ada, 12parselde, 2536,274 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

19 Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4C pafta, 22 ada, 83 parsel ve 23 ada, 24 parselde, 536,275 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

 

 

Ülgür GÖKHAN                 Bilge ŞİMŞEK                  Rebiye ÜNÜVAR

Belediye Başkanı                  Katip Üye                        Katip Üye