Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Aralık 2018 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


154      Trafo yerlerinin 2536,326 PİN numaralı imar planlarına işlenmesi teklifi incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

155      Müdürlükler arası ödenek aktarma oy çokluğu ile kabul edildi.

156      Çanakkale İdare Mahkemesinin 2014/1279 Esas, 2018/4585 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması oybirliği ile karar verildi.

157      Çanakkale İdare Mahkemesinin 2013/6657 Esas ve 2018/1123 Karar sayılı kararı hakkında bir karar alınması oybirliği ile kabul edildi.

158      Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli oturumunda karar altına alınamayan, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2B, 1430 ada, 6-12 parseller ve 1431 ada, 1 parselde 2536,314 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

159      Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/143 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelenmesinin devamına karar verilen, Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 289 ada, 9 parselde 2536,323 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

160      Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/137 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, Barbaros Mahallesi, H16C-14D-1C pafta, 587 ada, 38 parselde, 2536,325 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile karar verildi.

161      Ocak 2019 Meclis gün ve saati 03 Ocak 2019 saat: 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

162      Çanakkale Belediyesinin 01/11/2018 tarih ve 2018/142 sayılı kararına yapılan itiraz karar altına alınamamıştır.

163      Barbaros Mahallesi, H16C-14D paftada, Park-Seyir İskelesi Amaçlı Nazım ve Uygulama imar planı teklifi oybirliği ile kabul edildi.Ülgür GÖKHAN Bilge ŞİMŞEK  Birten SARIBAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye   Katip Üye