Sayfa yükleniyor

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü


Mali Hizmetler Müdürlüğü


Müdür

 Hakan AYDOĞMUŞ 

e-posta: hakanaydogmus@canakkale.bel.tr


Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan Birimler

 • Strateji Geliştirme Birimi, 
  • Plan ve Program Servisi
  • Bütçe Servisi
  • Proje Geliştirme Servisi 
 • İç Kontrol Birimi, 
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi,
  • Muhasebe Servisi
  • Kesin Hesap ve Raporlama Servisi 
  • Muhasebe Kontrol Servisi 
  • Taşınır Konsolide Servisi
 • Gelir Birimi, 
  • Tahakkuk Servisi 
  • Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ve Katılım Payları
  • İşgal ve Harçlar
  • Tellallık
  • Yoklama
  • Diğer gelirler
 • Tahsilat Servisi 
 • Takip ve İcra Servisi 
 • Tahakkuk, Tahsilat, Takip Kontrol Birimi
 • Bilgi Sistemleri Birimi 
  • Yönetim Bilgi Sistemleri Servisi
  • Teknik Servis
 • İdari İşler BirimiMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE