Sayfa yükleniyor

Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri


Evlendirme Memurluğu Başvuru Saatleri

Sabah                        : 08.30 - 12.30

Öğleden Sonra         : 13.30 - 17.30

Başvuru Yeri

Adres: Evlendirme Memurluğu Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 Kat: -1. 17100 ÇANAKKALE
Tel:  444 17 17 / 4320-21

Evlendirme İşlemleri

Evlendirme Memurluğu evlenmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşı ve Yabancı uyruklu kişilerin evlilik başvurularını alıp, Çanakkale Merkez İlçe Belediyesi sınırları içerisinde ve mücavir alan (Güzelyalı ve Dardanos) sınırları içerisinde bulunan çiftlerin belirlediği mekanlara nikah memuru göndererek nikah hizmeti vermektedir.


EVLENDİRME İŞLEMLERİ

Nikah Başvurusunda Bulunmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

· Nüfus Cüzdanı

Belgenin aslı ve fotokopisi birlikte getirilmesi gerekmektedir. On yılı geçmemek şartıyla eski Nüfus Cüzdanları kabul edilmektedir. Nüfus Cüzdanı dışında herhangi bir kimlik belgesi (ehliyet, kurum kimliği vb.) kabul edilmemektedir.

·  Sağlık Raporu

Evlenmeye engel bir hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporları ilgili Aile Hekimliklerince verilmektedir.  Sağlık raporunu almak için çiftlerin Aile Hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Sağlık raporunun geçerlilik süresi altı ayı (180 Gün) geçmemelidir. Sağlık raporları üzerinde resim, kaşe, imza olmaması halinde belge kabul edilmemektedir.

· Fotoğraf 

Nikah işlemleri için evlenecek olan çiftin her biri için ayrı ayrı dört adet vesikalık fotoğraf istenmektedir.  Evlenme Yönetmeliğine uygun olmayan ve/veya biyometrik veya fotokopi olan fotoğraflar kabul edilmemektedir.

· Tüm Evrakların Geçerlilik Süresi 6 aydır. (180 gün)


Nikah Başvurusu Nasıl Yapılır?

·         Evlenecek olan taraflar, belgelerini eksiksiz olarak hazırladıktan sonra Çanakkale Belediyesi Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Evlenecek olan tarafların birlikte başvuru yapamamaları halinde ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği  17. Madde gereğince; “Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.

·         Kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin müracaat sırasında bu isteklerini belirtip tarafımızca verilen kızlık soyadı dilekçesini imzalamaları gerekmektedir.

·    Evlenmeden önce iki soyadı taşıyan kadın bu soyadlarından sadece birinden yararlanabilir.


Evlenme Engelleri Nelerdir?

·Hısımlık : Üst soy ve alt soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında, Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz.

· Evli Olmak: Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararıile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

·Kadın için Kanuni Bekleme Süresinin Dolmamış Olması: Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 (üç yüz) gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

·Gaiplik Durumunda: Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

·Evlenme Yaşı: On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne-baba izni, anne ve baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir. On beş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.

· Ayırt Etme Gücü ve Akıl Sağlığı: Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Bir kimsenin evlenebilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.


Yabancı Uyruklular Evlenmek İçin Ne Yapmalıdır?

• Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık Belgesini (Apostilli ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmalıdır.
• Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilmelidir.
• Çiftler Türkçe bilmiyor ise, Müracaat esnasında yeminli tercüman bulunduracaklardır. Beyanları tercüman eşliğinde doldurulacaktır. Nikâh esnasında da  tercüman bulunduracaklardır.
 Bekârlık Belgelerinde,
• Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri(Bekarlık Belgesinde Anne Baba isimleri yok ise Doğum Belgesi gereklidir)
• Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası
• Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.

 Önemli
 •  Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
 •  Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
 •  Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.
 • La Haye sözleşmesine dahil üye ülkelerden alınan çok dilli belgelerde Türkçe dili açıklama olduğundan sadece 2 adet noter onaylı çoğaltma yeterlidir.

•  Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)

Not: Pasaport vize ve ikamet tezkeresinin süresi dolanların başvurusu alınmaz.

*Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih E.44287 sayılı yazısı ile Türkiye’de evlenmeyi talep eden Fas vatandaşlarının İstanbul’daki Fas Başkonsolosluğu ve Ankara’daki Büyükelçilik tarafından hazırlanan, evlilik için hukuki ehliyet belgesinin mecburi edinilmesi gerektiği bildirildiğinden evlenme ehliyet belgesi ibraz edilse dahi Fas Krallığının ülkemizdeki mukim temsilciliklerden de hukuki evlenme ehliyet belgesi edinilmesi zorunludur.


2024 ÜCRET TARİFESİ

· Uluslararası Aile Cüzdan Ücreti 705 TL 

· Hafta içi mesai saatleri dışında Çanakkale Belediye sınırları içinde 1.250 TL. 

· Hafta sonu Çanakkale Belediye sınırları içinde 1.400 TL.

· Hafta içi Mücavir Alan (Güzelyalı ve Dardanos) 1.650 TL.

· Hafta sonu Mücavir Alan (Güzelyalı ve Dardanos) 1.800 TL.

· Hafta içi Mesai saatleri dışında ve Hafta sonu Belediye Nikah Salonu 1.750 TL

·Hafta içi mesai saatleri içinde Belediyemiz Nikah Salonunda Kıyılan nikahlardan  Salon ücreti alınmaz. Ücretsizdir.


Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu

Adres: Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 Kat: -1. 17100 ÇANAKKALE

444 17 17 / 4320-21